Pereiti prie turinio

Privatumo politika ir duomenų tvarkymas

1. Koks šios duomenų tvarkymo politikos tikslas?

1.1 Ši asmens duomenų tvarkymo politika paskelbta siekiant informuoti jus apie tai, kaip bendrovė UAB „Prike Lietuva“ (toliau – „Prike“) tvarko jūsų asmens duomenis:

1.1.1 kai perkate „Prike“ elektroninėje parduotuvėje, taip pat kai susikuriate paskyrą „Prike“ elektroninėje parduotuvėje;

1.1.2kai „Prike“ turi teisės aktais nustatytą prievolę tvarkyti jūsų asmens duomenis;

1.1.3 kai dalyvaujate „Prike“ kampanijose, renginiuose ir mokymuose;

1.1.4 kai sąveikaujate su „Prike“ socialinės žiniasklaidos paskyromis;

1.1.5 kai pateikiate užklausą, skundą arba susisiekiate su „Prike“ dėl bet kokios kitos priežasties;

1.1.6 kai lankotės „Prike“ interneto svetainėje / elektroninėje parduotuvėje (slapukai).

2. Informacija apie „Prike“ kaip duomenų valdytoją

2.1 Bendrovė UAB „Prike Lietuva“ (reg. kodas 300090278, adresas Upės g. 21, LT-08128 Vilnius, el. p. [email protected]) yra jūsų asmens duomenų valdytoja. Asmuo, atsakingas už asmens duomenų apsaugą bendrovėje „Prike“, yra Jurgita Mickevičienė, su kuria galima susisiekti el. paštu [email protected]  visais šioje duomenų tvarkymo politikoje aptariamais klausimais.

3. Kas yra asmens duomenys ir jų tvarkymas?

3.1 Šioje duomenų tvarkymo politikoje asmens duomenys – tai visa informacija, kurią „Prike“ renka apie jus kaip fizinį asmenį, kuri gali būti naudojama jūsų tapatybei nustatyti ir kuri saugoma elektroniniu ar bet kokiu kitu būdu.

3.2 Asmens duomenys apima visų rūšių informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., vardas, pavardė, adresas, IP adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, jūsų nuotraukos, banko kortelės numeris ir kt.

3.3 Asmens duomenys taip pat apima viešai prieinamą informaciją apie jus, kurią „Prike“ gali gauti, kai kreipiatės į „Prike“ per bet kurį socialinės žiniasklaidos tinklą arba sąveikaujate su „Prike“ socialinės žiniasklaidos paskyromis.

3.4 Šioje duomenų tvarkymo politikoje asmens duomenų tvarkymas – tai jūsų asmens duomenų rinkimas, dokumentavimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ir keitimas, užklausimas, skaitymas, naudojimas, atskleidimas, suderinimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas perduodant, platinant ar kitaip pateikiant.

4. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

4.1 Toliau 5–10 punktuose aprašomi atvejai, kai „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis, kokius asmens duomenis tvarko, kokiu pagrindu, kokiais tikslais ir kiek laiko „Prike“ saugo tokius asmens duomenis.

5. Asmens duomenų tvarkymas perkant „Prike“ elektroninėje parduotuvėje

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

5.1 Kai perkate prekes „Prike“ elektroninėje parduotuvėje kaip svečias (perkate prekes neprisijungę per vartotojo paskyrą), „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis siekdama pristatyti jums prekes ir išrašyti sąskaitą faktūrą, taip pat informuoti jus apie prekių užsakymo būklę ir būtinybę pristatyti prekes.

5.2 Kai susikuriate naudotojo paskyrą, kad galėtumėte įsigyti prekių iš elektroninės parduotuvės, „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis, siekdama ne tik pristatyti prekes, bet ir pasiūlyti jums nuolaidų (pvz., gimtadienio proga), informuoti jus apie produktus ir renginius, kuriems „Prike“ sukuria jums paskyrą ir ją tvarko.

5.3 Kai susikursite paskyrą, „Prike“ siųs jums informaciją apie produktus ir renginius el. paštu, jei tam duosite sutikimą

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

5.4 Siekdama pristatyti prekes ir išrašyti sąskaitas faktūras ar kitus pirkimo dokumentus, „Prike“ tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, adresą, mokėjimo informaciją (banko sąskaitos numerį, banko kortelės numerį), pristatymo būdą, užsakymo numerį.

5.5 Norėdama sukurti ir tvarkyti naudotojo paskyrą, „Prike“ tvarko ne tik pirmiau nurodytus duomenis, bet ir šiuos asmens duomenis: gimimo datą, autentifikavimo duomenis (pvz., paskyros slaptažodį), pirkimų istoriją (anksčiau pirktus produktus, sumas, pirkimo datą (-as)), kalbos nuostatas.

Laikotarpis, kurį saugomi asmens duomenys

5.6 Kai prekes iš elektroninės parduotuvės perkate kaip svečias, „Prike“ saugo asmens duomenis, reikalingus prekėms pristatyti ir sąskaitai faktūrai išrašyti, 3 (trejus) metus nuo pirkimo datos.

5.7 Norint sukurti ir tvarkyti naudotojo paskyrą, asmens duomenys saugomi tol, kol naudojatės paskyra.

Tvarkymo pagrindas

5.8 Nėra privaloma sukurti naudotojo paskyrą, jei norite įsigyti prekių „Prike“ elektroninėje parduotuvėje. Prekes galite pirkti ir kaip svečias. Asmens duomenys, pateikti kaip svečio, nėra naudojami jūsų paskyrai sukurti, tačiau tai būtiniausi asmens duomenys, kurių „Prike“ reikia norint pristatyti jums prekes ir išrašyti sąskaitą faktūrą. Jei pirkdami prekes kaip svečias nepateiksite prašomų asmens duomenų, „Prike“ negalės jums parduoti prekių. Taigi šiuo atveju Jūsų duomenis tvarkome Sutarties vykdymo tikslu (siekiame įvykdyti sutartinius įsipareigojimus).

5.9 „Prike“ siunčia jums pranešimus apie „Prike“ produktus ir renginius remdamasi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti susisiekę su „Prike“ šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu el. pašto adresu arba paspaudę atsisakymo mygtuką savaitiniame naujienlaiškyje. Taigi šiuo atveju duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų išreikštas sutikimas.

6. Asmens duomenų tvarkymas esant teisės aktais nustatytai prievolei

6.1 „Prike“ gali pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad įsitikintų, jog esate bent 20 (dvidešimties) metų amžiaus. Asmens duomenų, įrodančių jūsų amžių, prašoma pagal Lietuvos  Respublikos įstatymus, kurie draudžia parduoti alkoholinius gėrimus jaunesniems nei 20 metų asmenims.

6.2 „Prike“ turi teisę atsisakyti parduoti jums prekes, jei nepateikiate asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

6.3 „Prike“ nerenka pirmiau minėtų asmens duomenų.

7. Asmens duomenų tvarkymas naudojantis socialinės žiniasklaidos latforma

7.1 Asmens duomenis, kuriuos pateikiate „Prike“ per socialinę žiniasklaidą, kai naudojatės „Prike“ paskyra (įskaitant pranešimus, mygtuko „Patinka“ naudojimą ir kitus panašius pranešimus), „Prike“ tvarko kartu su atitinkamo socialinio tinklo operatoriais, kurie veikia kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

7.2 Socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ asmens duomenų tvarkymo politiką galite rasti adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8. Asmens duomenų tvarkymas kreipiantis į „Prike“ teikiant užklausą, skundą ar dėl bet kokios kitos priežasties.

8.1 Su „Prike“ galite susisiekti telefonu (+37052104784) arba el. paštu ([email protected]). „Prike“ asmeniškai gaus, peržiūrės ir atsakys į visus pranešimus.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

8.2 Jūsų asmens duomenis „Prike“ tvarko, kai pateikiate užklausą, skundą arba kreipiatės į „Prike“ dėl bet kokios kitos priežasties. „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis, kad, remdamasi užklausos, skundo ar kitokio prašymo turiniu, galėtų išanalizuoti, ar jis pagrįstas, ir prireikus išspręsti jūsų skundą arba atsakyti į užklausą (įskaitant pasiūlymą, pastabą, klausimą, atsiliepimą, pasiūlymus ir t. t.).

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

8.3 Siekdama atsakyti į užklausą ar kitą prašymą arba išspręsti skundą, „Prike“, be kita ko, tvarko šiuos jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, skundo aprašymą ir pretenziją pagrindžiančius dokumentus, užklausos turinį.

Tvarkymo pagrindas

8.4 „Prike“ negalės išnagrinėti jūsų skundo, atsakyti į jūsų užklausą ar kitą prašymą, jei nebus tvarkomi pirmiau minėti asmens duomenys.

8.5 Asmens duomenų, tvarkomų sprendžiant ir atsakant į užklausą, skundą ar kitą prašymą, tvarkymo pagrindas yra teisėtas „Prike“ interesas.

Laikotarpis, kurį saugomi asmens duomenys

8.6 Visi jūsų asmens duomenys, susiję su skundu, užklausa ar kitu prašymu, bus saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo skundo, užklausos ar kito prašymo gavimo. Jei skundo ar atsakymo į prašymą nagrinėjimas užtrunka ilgiau arba jei dėl jų vyksta teisinis ginčas, jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi iki 1 (vienų) metų po to, kai skundas bus išspręstas arba teisinis ginčas pasibaigs. Jei skundas išsprendžiamas kompromisiniu susitarimu, jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamo susitarimo sudarymo.

9. Asmens duomenų tvarkymas lankantis „Prike“ interneto svetainėje (slapukai)

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

9.1 Jūsų asmens duomenis „Prike“ tvarko, kai lankotės „Prike“ interneto svetainėje (elektroninėje parduotuvėje). „Prike“ naudoja slapukus, kad užtikrintų elektroninės parduotuvės veikimą. Slapukai – tai nedideli duomenų failai, kurie padeda „Prike“ stebėti ir tobulinti svetainės veikimą ir tinkamumą naudoti, be kita ko, renkant jūsų asmens duomenis.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

9.2 „Prike“ naudoja slapukus tvarkydama šiuos jūsų asmens duomenis: produktų, kuriuos galbūt peržiūrėjote svetainėje, istoriją, atliktus veiksmus, pasirinktas kalbos nuostatas, svetainėje įvestus paskyros autentifikavimo duomenis.

Laikotarpis, kurį saugomi asmens duomenys

9.3 Slapukų surinkti asmens duomenys saugomi pagal slapuko saugojimo trukmę – seanso metu arba visam laikui.

9.3.1 Kiekvienas seanso slapukas galioja tik naršyklės seanso metu, o jam pasibaigus jis nustoja galioti. Kiekvienas naršyklės seansas prasideda, kai atidarote naršyklę, ir baigiasi, kai ją uždarote. Pasibaigus jūsų apsilankymui svetainėje, visi seanso slapukai ištrinami.

9.3.2 Nuolatiniai slapukai galioja tik tam tikrą laikotarpį (kuris kiekvieno slapuko yra skirtingas). Nuolatiniai slapukai nėra ištrinami, kai uždarote interneto naršyklę, ir yra saugomi jūsų įrenginyje. Šie slapukai aktyvuojami kiekvieną kartą, kai lankotės interneto svetainėje, kuri sukūrė konkretų nuolatinį slapuką. Norėdami ištrinti nuolatinį slapuką, turite pakeisti naršyklės nuostatas.

Tvarkymo pagrindas

9.4 Jūsų asmens duomenis „Prike“ renka naudodama slapukus, remdamasi jūsų sutikimu. Galite bet kada ištrinti arba blokuoti slapukus naudodamiesi savo interneto naršyklės nuostatomis, tačiau šis veiksmas gali sutrikdyti „Prike“ elektroninės parduotuvės veikimą arba funkcijas. Daugiau bendros informacijos apie slapukus rasite adresu https://allaboutcookies.org.

10. Duomenų atskleidimas

10.1 „Prike“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis savo grupei priklausančių bendrovių darbuotojams ir valdymo organų nariams, taip pat „Prike“ paslaugas teikiančių bendrovių (įskaitant individualias įmones) darbuotojams ir „Prike“ prekes tiekiančių bendrovių (įskaitant individualias įmones) darbuotojams, jei tai pagrįstai būtina šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

10.2 Paslaugų teikėjai, kuriems „Prike“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis, yra, pavyzdžiui, bendrovės, teikiančios skolų išieškojimo paslaugas, apsaugos paslaugas, audito paslaugas, IT paslaugas („ADM Interactive OÜ“), rinkodaros paslaugas („Sendsmaily OÜ“) ir prekių pristatymo paslaugas (UAB, VENIPAK, UAB VIA 3L).

10.3 Be to, kas išdėstyta pirmiau, „Prike“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:

10.3.1 įstatymų nustatytais atvejais;

10.3.2 siekdama apsaugoti savo teises ar interesus;

10.3.3 kai „Prike“ nori parduoti arba parduoda „Prike“ įmonę ar turtą arba jų dalį; tokiu atveju „Prike“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis pirkėjui ir jo konsultantams.

10.4 Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms.

10.5 „Prike“ neperduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytus atvejus.

10.6 Šioje duomenų tvarkymo politikoje išvardyti asmens duomenų gavėjai ir kategorijos gali keistis. Jei norite, kad jums būtų pranešta apie jūsų asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, kreipkitės į „Prike“ šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu el. pašto adresu, laiške nurodydami šią informaciją: „Norėčiau gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimus. Vardas, pavardė“.

11. Jūsų asmens duomenų saugumas

11.1 Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente,  Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Lietuvos jurisdikcijos atveju). Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Tvarkydama jūsų asmens duomenis, „Prike“ taiko organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

12. Jūsų teisės

12.1 Toliau 14–17 punktuose pateikiama informacija apie jūsų teises, susijusias su „Prike“ atliekamu asmens duomenų tvarkymu, ir apie atvejus, kuriais galite pasinaudoti šiomis teisėmis. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises arba jomis pasinaudoti, susisiekite su „Prike“ šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

12.2 Informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi dėl prašymo pasinaudoti teisėmis, „Prike“ pateiks nepagrįstai nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Priklausomai nuo prašymo sudėtingumo ir gautų prašymų skaičiaus, „Prike“ gali pratęsti terminą 2 (dviem) mėnesiais. Jei toks termino pratęsimas yra būtinas, „Prike“ informuos jus apie tai ir pratęsimo priežastis per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo.

12.3 Prike“ turi teisę atsisakyti suteikti jums toliau nurodytas teises tik teisės aktuose, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nustatytais atvejais.

13. Teisė atšaukti sutikimą

13.1 Jei „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis remdamasi jūsų sutikimu, galite bet kada jį atšaukti pateikdami atitinkamą prašymą šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu adresu.

14. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

14.1 „Prike“ nori, kad jūs visiškai suprastumėte, kaip „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis, ir kad dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Bet kuriuo metu galite susisiekti su „Prike“ šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu adresu ir paklausti, ar „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis ir kaip.

14.2 Jei „Prike“ tvarko jūsų asmens duomenis, turite teisę juos peržiūrėti. Jei norite tai padaryti, atsiųskite raštišką prašymą „Prike“ šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu adresu ir nurodykite savo tapatybę.

14.3 Teikdami užklausas ar prašymus, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

15. Teisė prašyti papildomos informacijos

15.1 Tikimės, kad suprantate, jog labai sunku pateikti išsamią asmens duomenų tvarkymo būdų apžvalgą. „Prike“ stengiasi pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir įsipareigoja atnaujinti duomenų tvarkymo politiką, jei ir kai pasikeis „Prike“ asmens duomenų tvarkymo tvarka. Vis dėlto, jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų naudojimo, „Prike“ mielai jums atsakys arba suteiks tiek papildomos informacijos, kiek „Prike“ galės atskleisti.

16. Papildomos teisės

16.1 Toliau rasite informaciją apie papildomas teises, kuriomis galite pasinaudoti toliau nurodyta tvarka, išsiųsdami pranešimą apie pageidavimą pasinaudoti teise šioje duomenų tvarkymo politikoje nurodytu adresu.

16.1.1 Turite teisę reikalauti, kad „Prike“ ištaisytų bet kokias klaidas jūsų asmens duomenyse, kuriuos saugo „Prike“. Tokiu atveju „Prike“ gali paprašyti jūsų patvirtinti ištaisytos informacijos tikslumą.

16.1.2 Turite teisę prašyti, kad „Prike“ ištrintų jūsų asmens duomenis:

16.1.2.1 jei jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslui, kuriuo „Prike“ juos tvarkė;

16.1.2.2 jei atšaukiate savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis ir „Prike“ neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis;

16.1.2.3 jei prieštaraujate, kad „Prike“ tvarkytų asmens duomenis remdamasi teisėtu interesu, ir „Prike“ neturi jokių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios būtų viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba „Prike“ teisinių reikalavimų rengimo, pareiškimo ar gynimo tikslais;

16.1.2.4 jei prieštaraujate, kad „Prike“ tvarkytų asmens duomenis remdamasi jūsų sutikimu;

16.1.2.5 jei „Prike“ neteisėtai tvarkė jūsų asmens duomenis;

16.1.2.6. jei jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti siekiant įvykdyti teisinę prievolę, nustatytą „Prike“ taikomuose Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

16.1.3 Turite teisę reikalauti, kad „Prike“ apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi

16.1.3.1 per laikotarpį, būtiną jūsų asmens duomenų tikslumui patikrinti, kai teikiate prašymus, susijusius su duomenų tikslumu;

16.1.3.2 neteisėto jūsų asmens duomenų rinkimo, saugojimo ar naudojimo atveju, jei nusprendėte neprašyti ištrinti duomenis;

16.1.3.3 jei „Prike“ nebereikia jūsų asmens duomenų, tačiau jie jums reikalingi rengiant, pareiškiant ar ginant teisinius reikalavimus;

16.1.3.4 per laikotarpį, būtiną nustatyti, ar „Prike“ turi viršesnį teisinį pagrindą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei naudojatės teise nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

16.1.4 Turite teisę prašyti, kad „Prike“ jūsų sutikimu surinktus duomenis arba sutarčių vykdymo tikslais perduotų kitam duomenų valdytojui, jei „Prike“ duomenis tvarkė automatiniu būdu. Jei pasinaudosite šia teise, „Prike“ pateiks jums iš jūsų gautų duomenų kopiją.

16.1.5 Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tais atvejais, kai „Prike“ tvarko asmens duomenis siekdama apsaugoti savo teisėtus interesus, tačiau „Prike“ neturi viršesnio teisinio pagrindo toliau naudoti jūsų asmens duomenis.

17. Skundai

17.1 Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, nedelsdami kreipkitės į „Prike“ 10 punkte nurodyta tvarka. „Prike“ žada, kad gavus skundą, jums bus atsakyta per protingą laiką ir būsite informuoti apie skundo nagrinėjimo procedūros eigą, o vėliau ir apie jos rezultatus.

17.2 Jei skundo nagrinėjimo procedūros rezultatas jūsų netenkina, galite kreiptis į priežiūros instituciją, kuri yra Lietuvus Respublikos asmens duomenų inspekcija (valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija).

18. Atsakomybė

18.1 Jūs atsakote už „Prike“ pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą. Jei jūsų pateikti duomenys pasikeičia, privalote nedelsdami apie tai pranešti „Prike“ el. paštu. „Prike“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokią žalą, padarytą dėl to, kad „Prike“ pateikėte netikslius ar neišsamius asmens duomenis arba nepranešėte apie pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

19. Duomenų tvarkymo politikos pakeitimas

19.1 „Prike“ turi teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba iš dalies pakeisti šią duomenų tvarkymo politiką. Atnaujinta arba pakeista duomenų tvarkymo politika įsigalioja nuo to momento, kai ji paskelbiama „Prike“ interneto svetainėje. Todėl rekomenduojame retkarčiais joje apsilankyti ir įsitikinti, kad jums priimtina dabartinė „Prike“ duomenų tvarkymo politikos versija.

19.2 Atnaujinusi duomenų tvarkymo politiką, „Prike“ informuos jus apie pakeitimus, kuriuos „Prike“ laiko svarbiais, paskelbdama juos savo interneto svetainėje. Prisijungdami prie „Prike“ elektroninės parduotuvės po tokio pranešimo paskelbimo, jūs sutinkate su atnaujintoje versijoje išdėstytomis naujomis sąlygomis. Toliau nurodyta atnaujinimo data yra paskutinio „Prike“ duomenų tvarkymo politikos atnaujinimo data.

Atnaujinta 2023 m. spalio 8 d.